กิจกรรมจิตอาสา ณ แพบางกอกน้อย

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ว่าที่พันตรีอภิญญา ศักดินันท์ นายอำเภอโพธิ์ตาก และนายอชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว นายก อบต.ด่านศรีสุข ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.ด่านศรีสุข กลุ่มแพบางกอกน้อย และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวแพบางกอกน้อย และปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ แพบางกอกน้อย บ้านบางกอกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย