กิจกรรมจิตอาสาวัดดอนขนุน (ถ้ำฮ้าน)

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ว่าที่พันตรีอภิญญา ศักดินันท์ นายอำเภอโพธิ์ตาก และนายอชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว นายก อบต.ด่านศรีสุข ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.ด่านศรีสุข และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตกแต่งภูมิทัศน์สถานที่วัดดอนขนุน (ถ้ำฮ้าน) เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในเดือนแห่งวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราสงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ วัดดอนขนุน บ้านดอนขนุน หมู่ที่ ๕ ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย