กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยตาด

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ว่าที่พันตรีอภิญญา ศักดินันท์ นายอำเภอโพธิ์ตาก และนายอชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว นายก อบต.ด่านศรีสุข ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.ด่านศรีสุข กลุ่มพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวห้วยตาด และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกห้วยตาด บ้านห้วยหินขาว หมู่ที่ ๖ ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย