การจัดอบรมแนวทางการปฏิบัติ Dos & Don’t เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จัดอบรมแนวทางการปฏิบัติ Dos & Don’t 2566